Nature Cookta Himalája Só Rózsaszín 1kg

Nature Cookta Himalája Só Rózsaszín 1kg

380 Ft-tól 3 ajánlat
Megközelítés:
Javasolt útvonal:  

Hasonló tulajdonságokkal rendelkező további termékeink

További Nature Cookta termékek: Nature Cookta Só

Termékleírás
Tömeg1000 g
Tengeri sóNem

Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!

A só; az egyik alapvető é;telí;zesí;tőnk, mely nem csak finomabbá; teszi é;teleinket, de szervezetü;nk szá;má;ra is igen fontos. Mivel előá;llí;tani nem tudjuk, a megfelelő mennyisé;gű fogyasztá;sra kell nagyobb hangsú;lyt fektetnü;nk. Fontos, hogy mind é;tkezé;seinkhez, mind pedig bőrü;nk á;polá;sá;hoz olyan só;kat haszná;ljunk, melyek a termé;szetessé;get ké;pviselik, ré;szesí;tsü;k előnyben a termé;szetes só;kat a feldolgozott, finomí;tott só;kkal szemben. Az egyik legtisztá;bb só;fajta a himalá;ja só;, amely az Őstenger kiszá;radá;sakor keletkezett, é;s mé;g ma is teljes mé;rté;kben mentes a szennyeződé;sektől é;s a civilizá;ció;s á;rtalmaktó;l. Vé;dett helyen bá;nyá;sszá;k, kizá;ró;lag ké;zzel. A napon szá;rí;tott só;kristá;lyokat szí;n szerint vá;logatjá;k szé;t. A himalá;ja só;k kö;zü;l a fehé;ret é;s a ró;zsaszí;nt ismerjü;k é;s haszná;ljuk a leginká;bb, á;m lé;tezik egy kevé;sbé; ismert fajtá;ja: a fekete himalá;ja só;. A fekete himalá;ja só;, vagy má;sik nevé;n kala nama Pakisztá;nbó;l szá;rmazik. Nevé;vel ellenté;tben szí;ne való;já;ban barná;s, sö;té;tró;zsaszí;nes szí;nekben já;tszik, de ez az erős szí;n egyá;ltalá;n nincsen hatá;ssal tisztasá;gá;ra. Ugyanolyan jó; minősé;gről beszé;lhetü;nk, mint a fehé;r, vagy ró;zsaszí;n himalá;ja só;ná;l. Ez a marká;ns szí;n a termé;szeté;ből fakad: á;svá;nyi anyag é;s nyomelem tartalmá;nak kö;szö;nhető, melyek kö;zü;l is főleg vasban é;s ké;nben gazdag.
É;teleinkben ezt az í;zkavalká;dot haszná;lhatjuk ki leginká;bb, tojá;shoz hasonlí;tó; í;ze teszi kedveltté; a vegetá;riá;nusok, vegá;nok kö;ré;ben. Í;ze esetenké;nt olyannyira intenzí;v lehet, hogy aká;r teljes mé;rté;kben kivá;lthatjuk vele a tojá;s haszná;latá;t. Kifejezetten alkalmas é;teleink utó;lagos í;zesí;té;sé;re, hiszen a kissé; fü;stö;s í;ze nagyszerűen kiemeli az é;telek sajá;tos zamatá;t. Nagyon kedvelt az indii konyhá;ban, a chaats, vagy a raita elké;szí;té;sé;ben is haszná;ljá;k. Az é;tkezé;sen tú;l nagyszerűen felhaszná;lható;, ha ké;nyeztető lá;b-, vagy ü;lőfü;rdőt szeretné;k ké;szí;teni. Az ajurvé;dikus orvoslá;s is haszná;lja.
 • Tö;ké;letesen alkalmazható; só;tö;rö;be! ;
 • Mindenfé;le tí;pusú; é;tel í;zesí;té;sé;re alkalmazható;.
 • A kősó; é;s a tengerisó; kitűnő helyettesí;tője!
 • A Himalaya só; adalé;kanyag mentes, nem finomí;tott, nem fehé;rí;tett.  ;
 • Teljesen termé;szetes!
A Himalá;ja só; csodá;s hatá;sai: A só; minden é;lőlé;ny szá;má;ra é;letfontossá;gú;. A ví;z, ká;lium é;s só; együ;ttesen szabá;lyozzá;k a szervezet ví;zhá;ztartá;sá;t. Szervezetü;nk minden nap veszí;t vizet é;s só;t, amit pó;tolnunk kell. A só; vizet von el a sejtekből, í;gy biztosí;tja a sejten kí;vü;li ví;z há;ztatá;st. A só;val való; gyó;gyí;tá;s é;vezredes hagyomá;nyra tekint vissza. A termé;szetes kivá;ló; minősé;gű krisztá;lysó; kü;lö;nleges ké;pessé;gein keresztü;l energiaadó;, kiegyenlí;tő, semlegesí;tő, é;s salaktalaní;tó; hatá;sú;. Tá;mogatja a szervezet ö;ngyó;gyí;tó; erejé;t, ezé;rt mindennemű betegsé;gre pozití;v hatá;ssal van. A só; vé;di a sejteket kü;lö;nö;sen az agysejteket az elsorvadá;stó;l. Az idegpá;lyá;kon keresztü;l az agyba szá;llí;tja az elektromos á;ramot, í;gy kö;zvetlenü;l felelős gondolatainké;rt. Segí;t a koncentrá;ció;s zavar megszü;nteté;sé;ben, kró;nikus fejfá;já;sná;l, alvá;s zavarná;l.
 • A só; mint egy semleges erő kiegyenlí;tően hat mind a magas, mind az alacsony vé;rnyomá;sra
 • A só; csö;kkenti a szí;vritmuszavarokat
 • Cukorbeteg sé;gné;l a só; segí;t a vé;r cukor szintet egyensú;lyban tartani, í;gy csö;kkenti az inzulin szü;ksé;gleté;t
 • Felszakí;tja a lerakó;dá;sokat, elmeszesedé;st, vese illetve epekö;vet, reumá;s lerakó;dá;sokat, kö;szvé;nyt stb.
 • Tisztí;tja a tü;dőt, a hö;rgőket é;s segí;t a slejm felszakí;tá;sá;ban
 • Kiegyenlí ;tően hat a sav-lú;g há;ztartá;sunkra, ezá;ltal segí;t megszabadulni az elsavasodá;s okozta gombá;s fertőzé;sektől mit pl. hü;velygomba, kö;rö;mgomba stb.
 • A só; fontos az izomzat é;s az erőnlé;t fenntartá;sá;hoz, megszü;nteti az izomgö;rcsö;ket
 • Erősí;ti az immunrendszert, í;gy segí;t az allergiá;s megbetegedé;sekné;l
 • Asztma eseté;n ugyanolyan hatá;sos, mint egy inhalá;ció;s-spray csak mellé;khatá;sok né;lkü;l
 • A só; nyelvre té;ve megá;llí;tja a szá;raz kö;hö;gé;st
 • Megindí;tja a gyomor perisztaltikus mozgá;sá;t, serkenti az anyagcseré;t, salaktalaní;tó;, mé;regtelení;tő hatá;sú;. Szervezetü;nkből eltá;volí;tja a nezé;zfé;meket
 • A só; fontos a lé;lektani é;s é;rzelmi zavarok kezelé;sé;ben. A depresszió; kezelé;sé;né;l a Litium a só;t pró;bá;lja meg helyettesí;teni
 ; < strong>A Himalá;ja só; felhaszná;lható;sá;ga:
 • Finomsó;: normá;l asztali só; helyettesí;té;sé;re
 • Só;oldat ivó;kú;ra: immunrendszer megerősí;té;sé;re, salaktalaní;tá;sra, mé;regtelení;té;sre, nőgyó;gyá;szati megbetegedé;sekre, gyermekfertőzé;sekné;l
 • Inhal Így is ismerheti: Himalája Só Rózsaszín 1 kg, HimalájaSóRózsaszín1kg
 • Vélemények
  Kérdezz felelek

  Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.

  ^